Reshoring Connection

Reshoring story (www.re-shoring.nl/best-practices/castlab)

Melis Gieterijen is in 2019 gestart met Castlab als onderdeel van haar toekomststrategie en om de continuïteit van de onderneming op de lange termijn te waarborgen. Met Castlab (www.castlab.nl) wordt een concrete en duurzame invulling gegeven aan de veranderende markt en klantvraag.

In de maakindustrie was het gebruikelijk om grote series af te nemen met een lange levertijd, om de kosten per product zo laag mogelijk te houden. Een gevolg hiervan was dat veel bedrijven voor de goedkoopste optie in het buitenland kozen. Door deze manier van inkopen zijn in de loop der jaren grote surplus voorraden ontstaan, waarvan een deel onbruikbaar is geraakt. Aangezien het tegenwoordig maatschappelijk onverantwoord is om deze grote voorraden aan te leggen ziet Koen Melis een verandering in marktvraag; men wil de exacte aantallen met een zo snel mogelijke levertijd. Lokaal produceren biedt hiervoor de oplossing. CastLab dient als one-stop-shop en werkt met een sterk regionaal partnernetwerk om deze korte levertijden te bieden en om de kennis en welvaart in Nederland te behouden.

CastLab combineert moderne technieken zoals 3D-print, 3D-scan en casting simulatiesoftware met conventionele productietechnieken, met inzet van jarenlange ervaring, vakmanschap en diepgaande kennis van castingproductietechnieken, legeringen en materialen. Dit resulteert in een ontwikkelingsproces dat de klant in een vroegtijdig helpt bij het (her)ontwerpen, prototyping, (reverse) engineering, topologie-optimalisatie en de vereiste productie, tooling, assemblage en (digitale) warehousing. Door digital twins – digitale 3D profielen – van onderdelen te maken, bouwt CastLab aan een “Spotify van de metaalindustrie” waarin de klant het gewenste onderdeel kan opzoeken. Dit is veel duurzamer en goedkoper omdat grote voorraden reserveonderdelen of lange levertijden niet meer nodig zijn. (www.castlabproeftuin.nl)

Wat leverde het op?

 • Van overtollige voorraad naar digital supply on demand
 • De maintenance kosten (TCO) worden met 80% gereduceerd
 • Lokale productie van A tot Z zorgt voor behoudt van kennis en welvaart in Nederland
 • Zorgt bij klanten voor hogere uptime kapitaalgoederen
 • Niet-leverbare onderdelen geleverd krijgen (incl. certificeringen)
 • Korte levertijden (binnen 10 werkdagen)
 • Passende orderaantallen (1 tot 1.000 stuks)
 • Ontzorging (One-Stop-Shop)
 • Digitalisering van tekeningen/modellen
 • Digital warehousing

Tips (do’s en don’t’s)

 • Co-creëren “met bedrijven om de hoek” is vaak veel beter dan met een bedrijf in Oost-Europa of China.
 • Bundel lokale krachten en bouw een lokaal netwerk op. CastLab heeft een proeftuin opgericht, waarin mkb-ondernemingen, grote ondernemingen, kennisinstellingen en eindgebruikers samenkomen om door middel van innovatieve productiemethodieken een kostenbesparende oplossing te realiseren.
 • De tijd van “steady as it goes” is definitief voorbij! Innoveer en creëer een voorsprong … “ahead of the curve”.
Reshoring ConnectionPatricia Gallé
012