Brabants Besten 2021!

Melis Gieterijen is in 2021 wederom uitgeroepen tot Brabants Besten!

Ieder jaar benoemt de Provincie Noord-Brabant speciale mkb ondernemers tot ‘Brabants Besten’. Zij zijn koploper op het gebied van sociaal innovatief werkgeverschap en dragen actief positief bij aan onze Brabantse economie en samenleving. Ook in 2021 zijn wij wederom uitgeroepen tot Brabants Besten en daar zijn wij trots op!

Brabants Besten zijn ondernemers die hun werkgeverschap en bedrijfsvoering optimaal invullen. Niet alleen voor zichzelf en het bedrijf, maar ook voor hun werknemers en hun omgeving. De innovatieve manier waarop ze dat doen, is een inspiratie voor andere ondernemers. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant hen benoemd tot ambassadeur Innovatief werkgeverschap; ‘Brabants Besten’ dus!

Koen Melis – Melis Gieterijen, Tilburg

‘Denk niet alleen maar na over de korte termijn maar maak tijd voor de lange termijn. Die strategie bepaalt of je over 25 jaar nog steeds bestaat.’
 
Strategie

‘We hebben een strategie voor de komende 15 jaar opgesteld. Hierin staan de groei, kennis en het opleiden en ontwikkelen van zowel bestaande als nieuwe medewerkers centraal. We hebben bijvoorbeeld met hogeschool Fontys een overeenkomst voor 3 jaar gesloten, voor diverse voor ons belangrijke opleidingen. Zo’n visie voor de lange termijn is noodzakelijk in onze sector. We hebben voldoende, goed opgeleide mensen nodig.’

Aansluiting bedrijfsleven – onderwijs
‘Veel mkb-bedrijven in de Brabantse maakindustrie en de opleidingsinstellingen worstelen met de wederzijdse aansluiting. Die kan beter. Ik wil me als ambassadeur inzetten een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven, ook in de toekomst. Dat doen we bijvoorbeeld door samen te werken in MindLabs. Hier onderzoeken we hoe kennis over bijvoorbeeld nieuwe technologieën als virtual en augmented reality overgedragen kan worden om werknemers flexibeler inzetbaar te maken. Het gebruik van deze technologieën maakt ons vak ook aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers. We moeten als bedrijven niet concurreren op het gebied van prijs maar op het gebied van kennis.’

Toekomst
‘Om ons bedrijf toekomst bestendiger te maken, zijn we gestart met onder andere Castlab proeftuin. We willen ervoor zorgen dat Melis Gieterijen over 25 jaar toekomstbestendig is en blijft. In de Castlab proeftuin komen mkb-ondernemingen, grote ondernemingen, kennisinstellingen en eindgebruikers samen om door middel van innovatieve productiemethodes een kostenbesparende oplossing te realiseren. Centraal in deze oplossingen staan IT-technologieën: Dit in combinatie met onze jaren ervaring en kennis in de maakindustrie maakt dat we goed nadenken over de toekomst.’

Tip!
‘Maak écht tijd om na te denken over hoe je ervoor zorgt dat je bedrijf over 25 jaar nog steeds een bepalende rol speelt. Zoek daarnaast aansluiting bij gelijkgestemden om kennis en kunde uit te wisselen over deze uitdaging en het probleem zo klein mogelijk te maken zodat je het ook echt kan aanpakken.’

Over Melis Gieterijen
Melis Gieterijen Tilburg is een bedrijf in hoogwaardig industrieel gietwerk voor met name de technologische maakindustrie. Castlab zet kennis en nieuwe (3D) technologieën in voor het ‘leveren van niet leverbare onderdelen’ en protypes binnen 10 dagen en in de gewenste aantallen’.

Brabants Besten 2021!Patricia Gallé
09